Op 7 april werden de Aarlese Reuzen Boel&Nölle symbolisch ingeschreven in het bevolkingsregister. De reuzen vertegenwoordigen Laarbeek en Aarle-Rixtel in het bijzonder. Het Reuzengilde is, vanwege redenen van rechtspersoonlijkheid, ondergebracht bij de Stichting Revue Aarle-Rixtel. Gezien de officiële positie van het Reuzengilde en de te maken kosten werd de gemeente gevraagd om een subsidie gelijk aan die van de schuttersgilden. De gemeente Laarbeek besloot een incidentele subsidie van 919 euro per jaar te verstrekken voor de jaren 2022 en 2023 aan de Stichting Revue.