De Stichting 7th House heeft bij de gemeente Laarbeek een subsidieverzoek ingediend voor een kerstactiviteit die de stichting organiseert op Kasteel Croy. Die activiteit is het organiseren van een kerstdiner om eenzaamheid van inwoners tegen te gaan en verbinding op gang te brengen. Het begint bij elkaar kennen, en dineren wordt daarvoor een passend middel gevonden. De gemeente Laarbeek verleent de stichting een waarderingssubsidie van 500 euro.