Stichting Vrijheidsvuur de Peel organiseert jaarlijks voor 11 Peelgemeenten het evenement Vrijheidsvuur in een van die gemeenten. De gemeente Laarbeek stelt daarvoor in 2022, 2023 en 2024 steeds een jaarlijkse subsidie van 300 euro ter beschikking. In september 2023 komt het evenement naar Laarbeek, waarvoor eenmalig een bedrag van 5.000 euro in de begroting van 2023 wordt opgenomen.