De gemeente Laarbeek startte op 1 januari 2021 met vroegsignalering van betalingsachterstanden bij energiemaatschappijen, waterschap, ziektekostenverzekeraars en woningcorporaties. De uitvoering daarvan ligt bij de LEVgroep, die ook aanvullende taken in het kader van financiële dienstverlening heeft. Vanwege de extra inzet die gepleegd wordt door de LEVgroep dient die een subsidieverzoek in voor extra structurele middelen. De gemeente Laarbeek kent in 2022 een bedrag van 11.918 euro toe en geeft de raad in overweging in de begroting van 2023 structureel 21.673 euro op te nemen.