De afgelopen periode konden verenigingen in Laarbeek bij de gemeente subsidie aanvragen voor het organiseren van activiteiten in het kader van 25 jaar Laarbeek. Hiervan hebben veel verenigingen gebruikgemaakt. In totaal is er voor zo’n 31 activiteiten subsidie verstrekt. De gemeente is nu op het punt gekomen dat de subsidiepot voor de feestelijke activiteiten leeg is en er geen nieuwe aanvragen meer kunnen worden ingediend.