De landelijke subsidieregeling ‘Stimulering herbestemming monumenten’ kan tot en met 30 november 2022 worden aangevraagd. De regeling heeft betrekking op het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het herbestemmen en het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten. De regeling is bedoeld voor kastelen, kloosters, kerken, industriële gebouwen, scholen en boerenschuren. Reguliere woonhuizen vallen buiten de regeling. Een maximaal van 70% van de kosten wordt gesubsidieerd. Ten minste 30% van de kosten van het onderzoek moet de eigenaar zelf betalen of op een andere manier financieren.