De Zorgboog heeft de gemeente Laarbeek schriftelijk gevraagd om een gemeentelijke subsidie voor het implementeren van Telelock. Telelock biedt een alternatief op sleutelkastjes waarmee zorgpersoneel zich toegang tot een woning verschaft. Telelock geeft toegang tot de woning met een soort app op een telefoon. Dit vraagstuk is benaderd vanuit het Sociaal Domein, Wonen en Veiligheid. Hieruit volgde een afweging door de gemeente en vervolgens het besluit het verzoek om subsidie af te wijzen.