Op woensdagavond 13 juli is er in het Ontmoetingscentrum aan de Otterweg in Beek en Donk een thema-avond ‘Weerbaar buitengebied; de aanpak van ondermijnende activiteit’ voor (agrarische) ondernemers en overige bewoners, georganiseerd door ZLTO Laarbeek. Medewerking verlenen o.a. burgemeester Frank van der Meijden van Laarbeek, Peter Knoops, programmaleider Ondermijning Peelland, en Freek Pecht van de Politie. Graag aanmelden via www.laarbeekseboeren.nl.