Tot 1 juni mag in drie zuidelijke regio’s van Brabant geen grondwater worden gebruikt om grasland en sportvelden te beregenen. De grondwaterstanden zijn daar onder de grenswaarde gezakt. Elk jaar op 1 april besluiten de Brabantse waterschappen of grasland vanaf dat moment beregend mag worden met grondwater. Deze voorjaarsregeling voor grasland geldt van 1 april tot 1 juni. Meer informatie staat op de website van elk waterschap. In de app Perceelwijzer (verwijst naar een andere website) staan ook altijd de actuele onttrekkingsverboden.