Met de decembercirculaire 2021 ontving Laarbeek voor de periode 2021 tot en met 2027 van het Rijk aanvullende financiële middelen voor de versterking van de dienstverlening door gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities. Het gaat om activiteiten die inzetten op het vergroten van de menselijke maat in de dienstverlening, ontwikkeling van professionals en systematisch leren, versterking ondersteuning wijkteams en bevorderen integraal werken. Om plannen te maken die daaraan bijdragen, wordt de gemeentelijke beleidscapaciteit van Sociaal Domein tijdelijk uitgebreid.