De gemeente Gemert-Bakel attendeert inwoners erop dat tot 1 september nog toeslagen aangevraagd kunnen worden over het jaar 2021. Dat geldt voor de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget. Niet iedereen die recht heeft op zorg- of huurtoeslag vraagt die toeslagen daadwerkelijk aan, zo blijkt. Dit geldt overigens niet alleen voor Gemert-Bakel: dat is een landelijk probleem. Vooral mensen met een AOW-uitkering of studenten lopen vaak geld mis. Meer informatie is te vinden op de websites van  gemeenten en de Belastingdienst.