Het college van Laarbeek heeft eerder al besloten medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van het uitvaartcentrum aan de Oranjelaan in Beek en Donk. De uitbreiding betreft het toevoegen van een resoneer- en koelruimte en het herinrichten van de binnenruimte. Er is één zienswijze ingediend wat niet heeft geleid tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. Het onderwerp komt eerst op 14 september nog op de agenda van de commissie Ruimtelijk Domein.