Inzameling van plastic, drankkartons en glas is al enkele jaren gratis voor particulieren. Vanaf 2023 is dit ook mogelijk voor scholen, sportverenigingen en bedrijven. Die kunnen zich opgeven voor het gratis ophalen daarvan. Vanaf 1 januari 2023 wordt het dan opgehaald en gerecycled. Het Afvalfonds neemt de kosten voor transport, sortering en recycling voor zijn rekening. Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval kunnen zich tot 18 mei aanmelden via de website www.afvalgoedgeregeld.nl. Vragen kunnen gesteld worden via dezelfde website.