De gemeente Laarbeek maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oranjelaan 54, Beek en Donk zes weken ter inzage gelegen heeft. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het uitvaartcentrum aldaar. De uitbreiding bestaat uit het toevoegen van een resomeer- en koelruimte en het herinrichten van de binnenruimten. Gedurende de periode dat het plan ter inzage lag is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze leidt volgens de gemeente niet tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom  wordt de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.