Deze week vergadert de commissie ‘Ruimtelijk Zaken’ van de gemeente Laarbeek. Op de agenda o.a. een extra krediet voor de Heuvel in Lieshout. Voor het herontwikkelen van de Heuvel in Lieshout worden opties onderzocht op haalbaarheid. In de raadsvergadering van 14 april zal hier definitief over besloten moeten worden. Politieke groepering Algemeen Belang Laarbeek houdt een vooroverleg op maandag 11 april om 20:00 uur aan de Kapelstraat 34 in Beek en Donk. De agenda van de raadsvergadering staat op www.laarbeek.nl.