Het college van Laarbeek heeft het wijzigingsplan Kampenweg 4 in Beek en Donk gewijzigd vastgesteld met aan de agrarische bedrijfsbestemming de toevoeging ‘paardenhouderij’. De wijzigingen betreffen het aanpassen van het landschappelijke inpassingsplan en de toevoeging van een termijn waarbinnen dit uiterlijk gerealiseerd moet zijn. Het vastgestelde wijzigingsplan met de bijbehorende stukken ligt van 8 juli tot en met 18 augustus ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via laarbeek.nl > bestemmingsplannen.