Het college van Laarbeek heeft op 30 augustus het wijzigingsplan Vossenberg 3b in Mariahout gewijzigd vastgesteld. Het voorziet in het wijzigen van de bestemming van het beëindigde nertsenbedrijf van ‘Agrarisch bedrijf’ naar ‘Wonen’ waarbij maximaal 500 m2 aan vrijstaande bijgebouwen wordt toegestaan. Het plan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 7 oktober tot en met donderdag 17 november ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en is digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.