Het ontwerpbestemmingsplan Lekerstraat ong. Beek en Donk heeft zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een Ruimte-voor-Ruimtewoning met bijgebouw en een loods van 1.000 m2 ten behoeve van opslag/stalling. Gedurende de ter inzage-periode is een
zestal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben tot enkele aanpassingen in het plan geleid. Daarom wordt de gemeenteraad van Laarbeek voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.