Desktop

Tablet

Zoeken

Vaststelling bestemmingsplan Bemmerstraat 6 Beek en Donk

Vaststelling bestemmingsplan Bemmerstraat 6 Beek en Donk

Het bestemmingsplan Bemmerstraat 6 in Beek en Donk ligt ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De huidige bedrijfswoning zal worden omgeschakeld naar een burgerwoning. Op de locatie van de huidige bedrijfsbebouwing komt een twee-onder-één-kapwoning in de vorm van een langgevelboerderij. In het plan zijn twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Het eerste gaat over het agrarisch perceel naast de bedrijfsbestemming en kan onder voorwaarden worden omgezet naar één vrijstaande woning. De tweede bevoegdheid gaat over de overzijde van de Bemmerstraat 6.

Het kan onder voorwaarden worden gewijzigd naar drie woonkavels. Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 17 mei tot en met donderdag 27 juni voor iedereen ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is tevens digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website.