Desktop

Tablet

Zoeken

Vaststelling bestemmingsplan herziening buitengebied Lieshout

Vaststelling bestemmingsplan herziening buitengebied Lieshout

Het college van Laarbeek heeft bestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied, Sonseweg 13, Lieshout’ gewijzigd vastgesteld. Het voorziet in een vormverandering van het agrarisch bouwvlak en het opnemen van een differentiatievlak voor ruwvoederopslag, om ruimte te bieden aan een nieuwe ligboxenstal en loods voor de melkveehouderij. Door de nieuwbouw wordt bedrijfsontwikkeling gekoppeld aan een verdere verduurzaming, verhoging van het dierenwelzijn en de toekomstbestendigheid van het melkveebedrijf. Het geheel wordt landschappelijk ingepast.

Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 5 juli tot en met donderdag 15 augustus op afspraak ter inzage bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Daarvoor kan een afspraak gemaakt worden met de heer B. Rademacher van de gemeente Laarbeek.