Er is een volgende stap gezet om te komen tot de bouw van veertien levensloopbestendige patiowoningen in Beek en Donk. De overeenkomst is inmiddels ondertekend. Het bestuur van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Kerkakkers en de Laarbeekse burgemeester Van der Meijden hebben hun handtekening gezet voor de overdracht van grond aan de Wijnkelderweg. De CPO-vereniging dient binnen twee à drie weken de aanvraag omgevingsvergunning in voor de bouw van de woningen. Naar verwachting start de bouw van de woningen in april 2023.