Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na deze verkiezingen komt er een nieuwe gemeenteraad. De nieuwe gemeenteraadsleden die worden gekozen, krijgen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werk. De hoogte van de maandelijkse vergoeding hangt af van het aantal inwoners van de gemeente waarin het raadslid werkt. In de gemeenten Meierijstad en Helmond bedraagt de vaste maandelijkse vergoeding voor raadsleden in 2022, exclusief toeslagen en overige vergoedingen, ruim 1.645 euro per maand. In Gemert-Bakel en in Laarbeek ruim 1.081 euro per maand. Bron: Omroep Brabant.