De komende jaren zal de gemeente Laarbeek haar accommodaties gaan verduurzamen. Eén van deze gebouwen is het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk. Met alleen het verduurzamen is de accommodatie nog niet toekomstbestendig en multifunctioneel te gebruiken. Dit vraagt om een bredere, integrale aanpak. De voorbereidingen voor het opstellen van het plan van aanpak van dit project zijn gestart.