De raadscommissie Ruimtelijke Zaken van de gemeente Laarbeek vergadert woensdag 14 september. Dit vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Beek en Donk en begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom de vergadering bij te wonen. Deze is ook live te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl. Op de agenda staat onder meer de Vaststelling Paraplubestemmingsplan archeologie en monumenten Laarbeek, Vaststelling zienswijzen bestemmingsplan De Klokkengieterij Aarle-Rixtel en Vaststelling bestemmingsplan Oranjelaan 54 Beek en Donk, uitbreiding uitvaartcentrum.