De raadscommissie Ruimtelijke Zaken in Laarbeek vergadert woensdag 30 november. Op de agenda staat de Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten en de Dorpsontwikkeling van Lieshout. De commissie Sociale & Algemene Zaken vergadert donderdag 1 december. Besproken wordt onder meer de compensatie bouwkosten aanpassing kleed- en doucheaccommodatie op het sportpark in Mariahout. Beide vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk en beginnen om 19.30 uur. Deze zijn bij te wonen maar ook te volgen via een videoverbinding op laarbeek.nl.