Het college van Laarbeek stelt geld beschikbaar om ondernemers in de sportsector en horeca te compenseren voor het controleren van het coronatoegangsbewijs in 2021. Ondernemers konden tot en met 15 januari 2022 een aanvraag indienen. Van die mogelijkheid hebben 23 aanvragers gebruikgemaakt. In totaal wordt aan 21 aanvragers ruim 34.100 euro uitgekeerd. Het restant van het beschikbare budget wordt gebruikt voor de extra inhuur van boa’s.