Sinds 14 maart worden er vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in het klooster van de Missiezusters Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Deze opvanglocatie fungeert als ‘gemeentelijke opvanglocatie’ (GOO) voor en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Laarbeek. Dit tot op heden zonder huur- of gebruikersovereenkomst. Het Missieklooster heeft verzocht om een vergoeding voor variabele lasten en voor gederfde huurinkomsten. Er komt nu een gebruikersovereenkomst met afspraken over het vergoeden van de gemaakte kosten en de gederfde huurinkomsten in verband met de opvang van vluchtelingen.