De gemeente Laarbeek heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 21 bomen in de Kerkstraat in Beek en Donk. Het gaat om zeventien amberbomen en vier lindebomen. Het rioolstelsel in de Kerkstraat en Pater Vogelstraat wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Het is niet mogelijk om de bomen in deze straten te behouden. Ter compensatie worden in deze straten in totaal veertig nieuwe bomen aangeplant. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid voor 25 maart tegen dit besluit een bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen.