In Laarbeek zijn slechts enkele huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten met een geldige vergunning en een actueel locatieregister ontbreekt. Het nieuwe beleid biedt verruimde mogelijkheden en een kader om te komen tot goed zicht en toezicht op huisvestingslocaties. Huisvesters van arbeidsmigranten is gevraagd locaties vóór 15 juni 2022 te melden. Er wordt gekeken of ze aan de eisen (kunnen) voldoen en of hier een bestemmingsplanprocedure of omgevingsvergunning voor nodig is. Voor niet gemelde locaties dient de huisvesting per direct te worden beëindigd.