Het Laarbeeks college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van een aantal bomen in enkele straten in de wijk Opstal in Aarle-Rixtel. Deze bomen geven al jaren overlast en veroorzaken schade aan bestratingen en rioleringen doordat een groot deel van de bomen te weinig groeiruimte heeft. Als compensatie is een herplantplicht opgelegd voor 49 nieuwe bomen, inclusief een investering in goede ondergrondse groeiplaatsen. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit vóór 4 februari een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Laarbeek.