De verhalentafel van de heemkundekring en de bibliotheek in Gemert staat op woensdag 19 oktober om 14:00 uur in de brandweerkazerne aan de Cortenbachstraat. Het landelijke thema van de Maand van de Geschiedenis in oktober is ‘Wat een ramp!’. Aan de verhalentafel gaat het gesprek daarom over de rampenbestrijders bij uitstek: de brandweer. Er schuiven (oud-)brandweerlieden aan met wie Ad Otten herinneringen ophaalt. De toehoorders kunnen aanvullen met eigen herinneringen of anekdotes. Het aantal zitplaatsen is beperkt; aanmelding daarom vooraf via s.fransen8@gmail.com of telefoon 06-51412642.