Op 21 december 2021 is door het college van B&W van de gemeente Laarbeek besloten om de procedure op te starten voor een verkeersbesluit voor het instellen van een (brom)fietspad op de Vonderweg in Beek en Donk. Dit voornemen zal bekendgemaakt worden in de MooiLaarbeek Krant. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen 6 weken hun zienswijze kenbaar te maken.