Het college van Laarbeek heeft besloten tot de aanleg van een zebrapad in de Mariastraat in Mariahout. Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 11 maart tot vrijdag 22 april ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Wie het oneens is met dit besluit kan een beroepschrift indienen bij de rechtbank in Den Bosch. Wel wordt men geadviseerd telefonisch contact op te nemen met Frans Vlemmix bij de gemeente.