De commissie Verkeer en Verkeersveiligheid van Dorpsraad Lieshout gaat zich dit jaar volop inzetten om de verkeersveiligheid bij het kruispunt tussen de N615 en de Deense Hoek te verbeteren. Op dit kruispunt vindt het overgrote deel plaats van de verkeersongelukken op de hoofdwegen rondom Lieshout. Een van de andere speerpunten is de oversteekplaats vlakbij de Bavaria-rotonde. De commissie ijvert daar voor een onderdoorgang voor fietsers. Daarnaast gaat zij zich inzetten voor verlenging van het voetpad in de Molenstraat.