Het centraal stembureau voor de gemeenteraadsverkiezing in Laarbeek beslist tijdens een openbare zitting op vrijdag 4 februari om 10.00 uur over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de handhaving van de daarop voorkomende kandidaten, de handhaving van de geplaatste aanduiding en het nummeren van de kandidatenlijsten. De lijsten plus de toegekende nummers worden na de zitting ter inzage gelegd bij de afdeling Samenleving in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. De openbare zitting is via een livestream op de gemeentesite te volgen.