@webrktwit/Omroep Kontakt / Twitter

Op vrijdag 4 februari om 10:00 uur houdt het centraal stembureau Gemert-Bakel in de kleine raadzaal van het gemeentehuis een openbare zitting en wordt beslist over de geldigheid en nummering van ingeleverde kandidatenlijsten. De vergadering bijwonen kan fysiek of digitaal: link komt op de gemeentelijke website. Voor digitaal meekijken moet u zich aanmelden via niels.janssens@gemert-bakel.nl. Raadpleeg voor verdere informatie de website van de gemeente. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.