Met een Laarbeeks bedrijf wordt een meerjarige optieovereenkomst afgesloten voor een kavel op bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk. Het betreft een uitbreiding. Op Bemmer IV zijn nog maar enkele kavels beschikbaar en de belangstelling is groot. Met deze optieovereenkomst is uitbreiding van het bedrijf nog mogelijk. Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten een tweejarige optieovereenkomst af te sluiten met het bedrijf.