Woningcorporatie Woonpartners uit Helmond, eigenaar van een pand aan het Wethouder Heinsbergenplein in Beek en Donk, wil dit pand verkopen. Hiervoor is toestemming nodig van de minister. De minister vraagt hiertoe een zienswijze van de gemeente Laarbeek. De gemeente oordeelt dat er met de verkoop geen sociale huurwoningen verloren gaan. Omdat de kopende partij aangaf de huidige bestemming respecteren en dat de huurder gebruik mag blijven maken van het pand, geeft het college van B&W een positieve zienswijze.