Het college van Laarbeek zal een vergunning verlenen voor het kappen van 78 bomen. Deze bomen staan op diverse locaties in Laarbeek. Ze worden gekapt naar aanleiding van een recente boomveiligheidscontrole. Daaruit is gebleken dat langere handhaving van deze bomen niet mogelijk is. Ter compensatie van deze kap zullen 104 nieuwe bomen worden gepland.