Het college van B&W van de gemeente Laarbeek heeft besloten de verlichting van de trimbaan van de Runnersclub Lieshout te vervangen. Op deze nieuwe verlichting worden bewegingssensoren aangebracht,
waardoor die alleen brandt als de trimbaan wordt gebruikt. Voor de vervanging wordt 25.000 euro beschikbaar gesteld. Met de Runnersclub worden afspraken gemaakt over gebruik en onderhoud van de nieuwe baanverlichting.