De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn sluit maandag 17 januari om 12.00 uur. De brochure met daarin een overzicht van de percelen, de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de pachtvoorwaarden staan op de website van de gemeente: laarbeek.nl. Vanaf 2020 is het verboden om glyfosaat te gebruiken op de gemeentelijke pachtgronden. Meer informatie is verkrijgbaar bij het team Grondzaken van de gemeente Laarbeek, tel. 0492- 469 700.