Op basis van de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet elk jaar worden besloten of de neveninkomsten van politieke ambtsdragers al dan niet verrekend moeten worden met de bezoldiging. Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek stelt vast dat er voor één van de wethouders in 2021 te verrekenen neveninkomsten zijn. De overige collegeleden komen voor dat jaar niet voor verrekening in aanmerking.