De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd (IG&J heeft besloten de situatie van de jeugdbescherming in Brabant nog zes maanden langer te blijven volgen middels verscherpt toezicht. Er is vastgesteld dat de vijf Brabantse samenwerkende jeugdzorgregio’s voor de jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel die wordt uitgevoerd door Jeugdbescherming Brabant (JBB), niet voldoen aan de normen ’tijdig een vaste jeugdbeschermer’ en ‘tijdig een gedragen koers’. Daarnaast zijn de jeugdzorgregio’s er nog niet in geslaagd om tijdig passende hulp te bieden aan elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel.