Tussen september 2021 en februari 2022 is er een serie bijeenkomsten geweest van de gemeente Laarbeek met bewoners en andere betrokkenen uit het gebied de Lieshoutse Heide. Hierbij is
gesproken over veranderingen in het landschap en of grootschalige opwek van duurzame energie daarin een plaats zou kunnen hebben en zo ja, op welke manier. Het eindverslag van deze bijeenkomsten en de conclusies van de dialoog worden aangeboden aan de gemeenteraad.