De Nederlands bisschoppen versoepelen de coronamaatregelen voor de rooms-katholieke kerk met ingang van 26 januari. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen wordt weer bepaald door de grootte
van het kerkgebouw (de anderhalvemetercapaciteit). Ook vieringen ’s avonds zijn weer mogelijk. Uit een recent onderzoek van Actie Kerkbalans blijkt dat kerkgangers na twee jaar corona met name het samenkomen en vieren in de kerk het meeste missen. Bron: Omroep Centraal.