De gemeente Laarbeek vangt Oekraïense vluchtelingen op in het Missieklooster en bij gastgezinnen thuis. Opvang vraagt om een stelsel waarbij vluchtelingen ondersteund worden, gemeenten duidelijkheid hebben over wat zij vluchtelingen kunnen bieden en welke kosten vergoed worden door het Rijk. Daartoe is per 1 april de Regeling opvang ontheemden Oekraïne in werking getreden. De burgemeesters dienen te zorgen voor de opvang, waaronder de verstrekking van het leefgeld. Het college heeft Senzer de bevoegdheid gegeven zorg te dragen voor de verstrekking van leefgeld.