Woningcorporatie woCom wil de huidige tien seniorenwoningen aan het Leonardusplein in Beek en Donk vervangen door vijftien nieuwe seniorenwoningen/nultredenwoningen. De huidige woningen voldoen niet meer aan de huidige wensen en eisen. Voor de realisatie van dit voornemen vraagt zij het college van de gemeente Laarbeek of dat bereid is hieraan, en aan de daarvoor vereiste wijziging van het bestemmingsplan, mee te werken. Het college heeft besloten die medewerking te verlenen.