Woningcorporatie woCom wil de veertien seniorenwoningen aan het Michaëlplein en vier woningen aan de Smalleweg in Beek en Donk vervangen door veertien nieuwe seniorenwoningen/nultredenwoningen op het Michaëlplein en acht gezinswoningen op de Smalleweg. De woningen voldoen niet meer aan de huidige eisen en wensen. Voor de realisatie van dit voornemen vraagt zij het college van Laarbeek of dat bereid is hieraan, en aan de daarvoor vereiste wijziging van het bestemmingsplan, medewerking te verlenen. Het college heeft besloten die medewerking te verlenen.