Omwonenden van een boerenbedrijf aan de Esp in Bakel protesteren tegen het plan tot uitbreiding van het aantal vleeskalveren op het bedrijf van 2.100 naar 2.800. B&W van Gemert-Bakel hebben al goedkeuring gegeven. In 2006 ging het nog om een boerderij met 127 melkkoeien. Na een overname werd het bedrijf een kalvermesterij met 525 dieren. Dat werden er steeds meer. Rondom de boerderij liggen binnen een straal van 450 meter 16 woonhuizen. Dit plan gaat volgens de bewoners ten koste van het leef- en woongenot en van het milieu. Bron: Eindhovens Dagblad.