Schriftelijk is bij de gemeente Laarbeek aandacht gevraagd voor de wachttijdenproblematiek voor mensen die een eigen woonwagen willen. Met een constructieve samenwerking met de gemeente wordt beoogd om mensen die staan ingeschreven voor een woonwagen een beter vooruitzicht te geven. Door aanvrager wordt gestreefd naar een uitbreiding met 15 standplaatsen: deze bestuursperiode een uitbreidingsmogelijkheid van één woonwagen. Het college besluit geen medewerking te verlenen aan een verzoek om in overleg te treden over het reduceren van de wachtlijstproblematiek voor standplaatsen.